Site Loader

Phân biệt các con vật to nhỏ


* HĐCMĐ: Phân biệt các con vật to – nhỏ

* TCVĐ: Chơi: 1,2,3 ta đều bước

*Chơi tự do

Mục đích giáo án mầm non đề tài: Phân biệt các con vật to nhỏ 

   – Trẻ nhận biết được tên và kích thước của các con vật

   – Trẻ chọn và nói được con cá màu xanh to, con cá màu vàng nhỏ

   – Giáo dục trẻ chơi ngoan

Chuẩn bị giáo án mầm non đề tài: Phân biệt các con vật to nhỏ 

   – Con cá màu xanh to, con cá màu vàng nhỏ

   – Đồ chơi

Cách tiến hành giáo án mầm non đề tài: Phân biệt các con vật to nhỏ 

  * Hoạt động có mục đích: Nhận biết và phân biệt được con cá màu xanh to, con cá màu vàng nhỏ.

   – Cô gắn con cá màu xanh, con cá màu vàng lên bảng hỏi trẻ con gì ? Màu gì ?

   – Cho trẻ so sánh con cá nào to hơn, con cá nào nhỏ hơn ? Trẻ không biết cô làm mẩu cho trẻ xem. Sau đó cho trẻ đồng thanh tên gọi, màu sắc, kích thước.

  * Hoạt động vận động: 1,2,3 ta đều bước

   – Cô nói tên trò chơi, hướng dẫn trẻ cách chơi.

   – Cô cho trẻ chơi cùng cô 3, 4 lần.

 * Chơi theo ý thích:

   – Cô cho trẻ chơi với đồ chơi mà bé thích

 

Tải Xuống

# Tên Tác giả Kích thước Lượt tải HÀNH ĐỘNG
1 doc Phân biệt các con vật to nhỏ diep 16 KB 2860 TẢI

Post Author: diep

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *